GIẤY IN 3 LIÊN

GIẤY IN 3 LIÊN

- Khổ giấy: 75mm. Đo chiều rộng của hóa đơn in ra chính là khổ giấy của cuộn giấy.

- Đường kính cuộn giấy 55mm

- Chiều dài của cuộn giấy: 30m

- Chuyên dùng cho máy in kim

- Đóng gói 1 thùng: 100 cuộn

>